Yuto Tsukuda e Shun Saeki

Tenmaku Cinema è la prossima storia in arriva su Shonen Jump, dove gli autori del cult Food Wars, Yuto Tsukuda e Shun Saeki,...

11/04/2023 •

17:00